درایوهای برداری بدون سنسور یا SLV ها، روشی برداری برای کنترل سرعت به وسیله‌ی درایوها هستند.
در اینجا منظور از سنسور، انکودر است. در این روش انکورد نداشته و فیدبکِ انکودری به ما داده نمی‌شود.

البته این درایوها دارای پروسسور Pulse Width Modulation) PWM) می‌باشند که به ما فیدبک ولتاژ و جریان می‌دهد. ولیکن فیدبکی برای سرعت و شتاب نداریم.

ویژگی دیگر این درایوها، گشتاور زیاد در سرعت کم بوده که این امکان را به ما می‌دهد که از آنها برای کنترل بارهای با اینرسی نسبتا زیاد(نسبتا سنگین) استفاده کنیم.

با استفاده از میکروپروسسور و پردازش سیگنال دیجیتال، درایو می‌تواند نسبت به مشخصات و شرایط موتور اطلاعاتی را داشته باشد و به صورت اتوماتیک موتور را کنترل کند.

با بهره گیری از این تکنولوژی خطای سرعت موتور به کمتر از یک درصد رسیده است و از این درایوها برای کنترل موتورها تا سرعت بالای ۱۰۰۰Hz استفاده می‌شود.
اینرسی Inertia

به مقاومت در برابر شتاب، اینرسی گویند.

وقتی از بارهای با اینرسی بالا صحبت می‌کنیم، منظورمان بارهایی است که جلوگیری می‌کنند از افزایش سرعت و شتاب موتور و آنها را آرام آرام باید جابجا کرد.
جالب است بدانید که در محافل علمی به شتاب مثبت، acceleration گفته و به شتاب منفی، decleration گویند.
گشتاور یا Torque

نیرویی گردشی که منجر به چرخش اجسام می‌شود.
در درایوهای AC و موتورها، گشتاور متناسب با جریانی که به آنها می‌دهیم تغییر می‌کند.
از درایوهای SLV، نمی‌توان برای کاربردهایی که دارای تغییرات ناگهانی بار هستند، استفاده کرد و
همچنین این درایوها توانایی در دست گرفتن موتور از حالت سکون و بدون سرعت اولیه را ندارند ولیکن از آنها برای اهداف معمولی و کارهای با اینرسی بالا می‌توان استفاده کرد.

کاربرد عمده درایوهای برداری بدون سنسور در اکسترودرها، کاغذ پیچ‌ها و خطوط تولید است.

آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب